آرشیو برای - آموزش مکالمه انگلیسی

تعداد ویدیو:بیش از9 ویدیو آپلود شده

new video تماشای ویدئو
HD
94
14:49
یادآوری کردن به افراد

21 شهریور 1397

4521

یادآوری کردن به افراد

تماشای ویدئو
new video تماشای ویدئو
HD
60
14:47
هوا چطور است ؟

21 شهریور 1397

3235

هوا چطور است ؟

تماشای ویدئو
new video تماشای ویدئو
HD
38
14:45
در ایستگاه اتوبوس

21 شهریور 1397

2755

در ایستگاه اتوبوس

تماشای ویدئو
new video تماشای ویدئو
HD
135
14:44
می توانیم یکدیگر را ملاقات کنیم !؟

21 شهریور 1397

7461

می توانیم یکدیگر را ملاقات کنیم !؟

تماشای ویدئو
new video تماشای ویدئو
HD
33
14:39
شغلت چیست !

21 شهریور 1397

1309

شغلت چیست !

تماشای ویدئو
new video تماشای ویدئو
HD
43
14:36
احوال پرسی با افراد

21 شهریور 1397

2350

احوال پرسی با افراد

تماشای ویدئو
new video تماشای ویدئو
HD
34
14:33
در هتل

21 شهریور 1397

1682

در هتل

تماشای ویدئو
new video تماشای ویدئو
HD
69
14:31
چگونگی سفارش دادن در یک رستوران

21 شهریور 1397

2947

چگونگی سفارش دادن در یک رستوران

تماشای ویدئو
new video تماشای ویدئو
HD
100
14:30
صحبت کردن در مورد علاقه مندی ها

21 شهریور 1397

6267

صحبت کردن در مورد علاقه مندی ها

تماشای ویدئو
;